Profiel

Het uitwisselen van ideeën, het redeneren vanuit verschillende invalshoeken en het combineren van denkkracht zijn cruciaal bij het uitvoeren van onderzoek. Daarom pakken wij elk project bij voorkeur in teamverband op, binnen ons eigen team of met de ervaren specialisten met wie wij samenwerken. En natuurlijk ook in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Terra Nova is opgericht in 2001 door Corien van der Linden. In de vijftien jaar van haar bestaan heeft Terra Nova een veelheid aan onderzoeksvragen beantwoord. Terra Nova heeft in het bijzonder expertise opgebouwd binnen de onderwijssector en de cultuursector.

Opdrachtgevers waarderen Terra Nova vanwege…

  • betrokkenheid en enthousiasme
  • creatieve aanpak
  • scherp als sparringpartners
  • heldere analyses en concreet advies
  • flexibiliteit en goede samenwerking.