Uitvoering van onderzoek en advisering op basis van onderzoek

Middels een online onderzoek hebben we de customer journey van bezoekers van het NBE in kaart gebracht. Inzicht in alle fasen is verkregen: oriëntatie, beslisproces, aankoopgedrag, bezoekgedrag, waardering & imago, herhaalbezoek en aanbevelen. De bezoekers zijn uitermate positief en enthousiast over het NBE, en toch zijn er verbeterpunten te formuleren voor een (nog) hogere waardering en (nog) meer (herhaal)bezoekers.
www.nbe.nl