Advies op basis van gedegen en inspirerend onderzoek

Zo onderzochten wij recentelijk voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed hoe de stem van het publiek het beste kan doorklinken bij de keuze voor de bescherming van erfgoed. We voerden voor de Gemeente Súdwest Fryslân front-end onderzoek uit ten behoeve van nieuw in te richten tentoonstellingen in Bolsward. En voor een groot aantal muziekensembles onderzoekt Terra Nova periodiek de voorkeuren en wensen van het publiek met als doel om nieuwe inzichten voor toekomstig beleid te genereren.