Terra Nova, partners in onderzoek

Terra Nova staat voor vakkundige uitvoering en begeleiding van onderzoek. Terra Nova levert een frisse en inspirerende, maar ook kritische kijk op uw onderzoeksvraag. Met als resultaat een helder rapport en een praktisch advies.

Maatwerk staat centraal bij Terra Nova. Onze overtuiging is dat elke informatiebehoefte gebaat is bij een op maat gesneden aanpak. Voor het beantwoorden van uw vragen maakt Terra Nova gebruik van een breed arsenaal aan onderzoeksmethoden en van ruim twintig jaar ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Het uitwisselen van ideeën, het redeneren vanuit verschillende invalshoeken en het combineren van denkkracht zijn cruciaal bij het uitvoeren van onderzoek. Daarom pakken wij elk project bij voorkeur in teamverband op, binnen ons eigen team of met de ervaren specialisten met wie wij samenwerken. En natuurlijk ook in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Terra Nova is opgericht in 2001 door Corien van der Linden. In de bijna 20 jaar van haar bestaan heeft Terra Nova een veelheid aan onderzoeksvragen beantwoord. Terra Nova heeft in het bijzonder expertise opgebouwd binnen de onderwijssector en de cultuursector.

Opdrachtgevers waarderen Terra Nova vanwege…

 • betrokkenheid en enthousiasme
 • creatieve aanpak
 • scherp als sparringpartners
 • heldere analyses en concreet advies
 • flexibiliteit en goede samenwerking.
Gedreven door nieuwsgierigheid
Corien van der Linden, Terra Nova Partners

Corien van der Linden

Ruim vijfentwintig jaar werkt Corien van der Linden als onderzoeker. Corien studeerde Communicatiewetenschap en Onderwijskunde en heeft als teamleider en als senior onderzoeker bij toonaangevende onderzoeksbureaus gewerkt. Corien heeft zich toegelegd op projecten in het onderwijs en in de culturele sector. In de cultuursector gaat het vooral om publieksonderzoek, cultuureducatie en het ontwikkelen van tentoonstellingen. Zij is ook betrokken bij opleidingen in de culturele sector. In de onderwijssector heeft zij onder meer projecten uitgevoerd op het gebied van Passend onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Corien houdt van musea en is fervent bezoeker van concerten.

Wicher van Vreden, Terra Nova Partners

Wicher van Vreden

Wicher van Vreden werkt al vele jaren samen met Corien van der Linden. Na een studie Psychologie en onderzoeksmethodologie aan de Rijksuniversiteit Groningen legde hij zich toe op technieken van marktonderzoek en marketing. Hij was werkzaam als teamleider en directielid bij verschillende grote onderzoeksbureaus en heeft veel ervaring met de combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Zijn belangstelling gaat uit naar onderzoek op het raakvlak van imago en positionering. Hij werkt veel voor dienstverlenende organisaties, onder andere in de zorgsector en in de financiële dienstverlening. Hij is goed thuis in de wereld van muziek en podiumkunsten en hij zet zijn professionele ervaring graag in voor organisaties in de cultuursector.

Terra Nova heeft twee kernactiviteiten

Advies op basis van gedegen en inspirerend onderzoek

Voor verschillende culturele instellingen, organisaties en muziekensembles voert Terra Nova publieks- en stakeholdersonderzoek uit.

Zo onderzochten wij recentelijk voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed hoe de stem van het publiek het beste kan doorklinken bij de keuze voor de bescherming van erfgoed. We voerden voor de Gemeente Súdwest Fryslân front-end onderzoek uit ten behoeve van nieuw in te richten tentoonstellingen in Bolsward. En voor een groot aantal muziekensembles onderzoekt Terra Nova periodiek de voorkeuren en wensen van het publiek met als doel om nieuwe inzichten voor toekomstig beleid te genereren.

Onderwijs, workshops en training

Al jaren verzorgt Terra Nova voor de Reinwardt Academie – HBO-opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten op het gebied van cultureel erfgoed – colleges en workshops front end-onderzoek en publieksonderzoek.

Samen met docenten van de Reinwardt Academie begeleidt Terra Nova de minoren Cultureel Ondernemen en Tentoonstellen. Focus voor Terra Nova ligt daarbij op onderzoek, voorafgaand en na afloop van een evenement of tentoonstelling. Dit kan front end-onderzoek zijn, maar ook stakeholdersonderzoek of evaluatie-onderzoek / publieksonderzoek. Daarnaast verzorgt Terra Nova voor de Reinwardt Academie workshops op maat met thema’s zoals ‘het interpreteren van kwantitatieve en kwalitatieve data’ en ‘het geven van een effectieve pitch’.
www.ahk.nl/reinwardt

Opdrachtgevers

Cultuur & Kunsten o.a.

 • Amsterdam Sinfonietta
 • Het Nederlands Kamerkoor
 • Asko | Schönberg
 • NTR ZaterdagMatinee
 • Nederlands Blazers Ensemble
 • Rijnbrink Groep, advies en diensten aan bibliotheken
 • Projectburo Meeter, tentoonstellingsontwerp en -advies
 • Koninklijk Concertgebouworkest
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Amsterdamse Cello Biënnale
 • Museumvereniging

Overheid o.a.

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Ministeries: BZK, EZ, VWS
 • Belastingdienst
 • Gemeente Amsterdam

Onderwijs o.a.

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • De Onderwijscoörporatie
 • CED-Groep (Centrum Educatieve Dienstverlening)
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Reinwardt Academie
 • Hogeschool Inholland
 • Haagse Hogeschool
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Zorg o.a.

 • Artsenvereniging VNVA
 • Anosmie Vereniging Nederland
 • KWF Kankerbestrijding
Contact

Netwerk

Terra Nova volgt de richtlijnen van de MOA en onderschrijft de ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice.
Terra Nova is lid van:

Cultuur Marketing

voorheen ACMC

VOR – Vereniging voor Onderwijs Research
MOA – Center for Information Based Decision Making & Marketing Research

Contactgegevens

privacyverklaring

Corien van der Linden

06 535 41 619
corien@terranovapartners.nl
BTW-id NL001154522B15