Terra Nova, partners in onderzoek

Terra Nova staat voor vakkundige uitvoering en begeleiding van onderzoek. Terra Nova levert een frisse en inspirerende, maar ook kritische kijk op uw onderzoeksvraag. Met als resultaat een helder rapport en een praktisch advies.

Maatwerk staat centraal bij Terra Nova. Onze overtuiging is dat elke informatiebehoefte gebaat is bij een op maat gesneden aanpak. Voor het beantwoorden van uw vragen maakt Terra Nova gebruik van een breed arsenaal aan onderzoeksmethoden en van ruim twintig jaar ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Het uitwisselen van ideeën, het redeneren vanuit verschillende invalshoeken en het combineren van denkkracht zijn cruciaal bij het uitvoeren van onderzoek. Daarom pakken wij elk project bij voorkeur in teamverband op, binnen ons eigen team of met de ervaren specialisten met wie wij samenwerken. En natuurlijk ook in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Terra Nova is opgericht in 2001 door Corien van der Linden. In de ruim vijftien jaar van haar bestaan heeft Terra Nova een veelheid aan onderzoeksvragen beantwoord. Terra Nova heeft in het bijzonder expertise opgebouwd binnen de onderwijssector en de cultuursector.

Opdrachtgevers waarderen Terra Nova vanwege…

 • betrokkenheid en enthousiasme
 • creatieve aanpak
 • scherp als sparringpartners
 • heldere analyses en concreet advies
 • flexibiliteit en goede samenwerking.
Gedreven door nieuwsgierigheid

Corien van der Linden

Ruim vijfentwintig jaar werkt Corien van der Linden als onderzoeker. Corien studeerde Communicatiewetenschap en Onderwijskunde en heeft als teamleider en als senior onderzoeker bij toonaangevende onderzoeksbureaus gewerkt. Corien heeft zich toegelegd op projecten in het onderwijs en in de culturele sector. In de cultuursector gaat het vooral om publieksonderzoek, cultuureducatie en het ontwikkelen van tentoonstellingen. Zij is ook betrokken bij opleidingen in de culturele sector. In de onderwijssector heeft zij onder meer projecten uitgevoerd op het gebied van Passend onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Corien houdt van musea en is fervent bezoeker van concerten.

Wicher van Vreden

Wicher van Vreden werkt al vele jaren samen met Corien van der Linden. Wicher studeerde Psychologie, onderzoeksmethodologie en marketing en heeft ruim twintig jaar ervaring met onderzoek. Hij heeft als teamleider en account director bij verschillende onderzoeksbureaus gewerkt. Hij voert veel onderzoek uit op het raakvlak van reputatie, imago en positionering, onder andere in samenwerking met StakeholdersLab. Hij werkt veel voor dienstverlenende organisaties, onder andere in de zorgsector, in het betalingsverkeer en in de financiële dienstverlening. Als consument is hij goed thuis in de wereld van muziek en podiumkunsten en hij zet zijn professionele ervaring ook graag in voor organisaties in de cultuursector.

Terra Nova heeft drie kernactiviteiten

Uitvoering van onderzoek en advisering op basis van onderzoek

Wij hebben bijvoorbeeld in opdracht van het Nederlands Blazers Ensemble publieksonderzoek uitgevoerd om te komen tot concrete adviezen waarmee het NBE direct mee aan de slag kon.

Advies en begeleiding van onderzoek

In samenwerking met Hakuna Matata, Science & Media voert Terra Nova onderzoek voor Beeld en Geluid te Hilversum naar het paviljoen Mediawijsheid.

Onderwijs, workshops en training

Al jaren verzorgt Terra Nova voor de Reinwardt Academie – HBO-opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten op het gebied van cultureel erfgoed – colleges en workshops front end-onderzoek en publieksonderzoek.

Opdrachtgevers

Cultuur & Kunsten o.a.

 • Nederlands Blazers Ensemble
 • Rijnbrink Groep, advies en diensten aan bibliotheken in Gelderland en Overijssel
 • Projectburo Meeter, tentoonstellings-ontwerp en -advies
 • Koninklijk Concertgebouworkest
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Amsterdamse Cello Biënnale

Onderwijs o.a.

 • CED-Groep (Centrum Educatieve Dienstverlening)
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Reinwardt Academie
 • Hogeschool Inholland
 • Haagse Hogeschool

Zorg o.a.

 • Artsenvereniging VNVA
 • Anosmie Vereniging Nederland
 • KWF Kankerbestrijding

Overheid o.a.

 • Ministeries: BZK, EZ, VWS
 • Belastingdienst
 • Gemeente Amsterdam
Contact

Netwerk

Terra Nova volgt de richtlijnen van de MOA en onderschrijft de ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice.
Terra Nova is lid van:

Cultuur Marketing

voorheen ACMC

VOR – Vereniging voor Onderwijs Research
MOA – Center for Information Based Decision Making & Marketing Research