Heropening podia - groot vertrouwen van publiek in maatregelen zalen

Theater- en concertpubliek heeft groot vertrouwen dat de zalen de juiste maatregelen nemen om hun veiligheid te garanderen. Zo blijkt uit onderzoek dat Terra Nova de afgelopen dagen heeft uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 640 bezoekers van podiumkunsten in Nederland.

Het publiek geeft aan dat de voor hen noodzakelijke maatregelen vooral betrekking hebben op het waarborgen van de afstand tussen bezoekers.

Een beperkt aantal bezoekers, heldere informatie over regels en looproutes en gespreid toe- en verlaten van de zaal, zijn voor velen voorwaarden voor een (her)bezoek aan zaal of podium. De aanwezigheid van desinfectiegel wordt ook gewaardeerd. Mondkapjes verplichten en handschoentjes beschikbaar stellen zijn voor een overgrote meerderheid geen noodzakelijke maatregelen.

Vertrouwen is er niet alleen in de veiligheid van de aangeboden concerten of voorstellingen – er is ook vertrouwen dat de maatregelen die de zaal neemt geen afbreuk doen aan de sfeer van een concert of voorstelling.

Veel podiumkunstbezoekers missen het bezoeken van een voorstelling of concert nu de zalen zijn gesloten en ruime twee derde van de bezoekers zal zodra de zaal het mogelijk maakt weer een concert of voorstelling bezoeken.

Zie ook:
www.boekman.nl
Terra Nova stelt een verslag op van de volledige resultaten van het onderzoek. Dit verslag wordt begin juni op de website van de Boekmanstichting gepubliceerd.
Neem contact met ons op voor bijvoorbeeld een maatwerk onderzoek onder eigen publiek of om door te praten over bovenstaande resultaten.

Ik mis het bezoeken van een voorstelling of concert nu de zalen gesloten zijn

Ik vertrouw er op dat de maatregelen die de zaal neemt geen afbreuk doen aan de sfeer van een concert of voorstelling

Ik vertrouw er op dat zalen de juiste maatregelen nemen om mijn veiligheid te garanderen