Onderwijs, workshops en training

Samen met docenten van de Reinwardt Academie begeleidt Terra Nova de minoren Cultureel Ondernemen en Tentoonstellen. Focus voor Terra Nova ligt daarbij op onderzoek, voorafgaand en na afloop van een evenement of tentoonstelling. Dit kan front end-onderzoek zijn, maar ook stakeholdersonderzoek of evaluatie-onderzoek / publieksonderzoek. Daarnaast verzorgt Terra Nova voor de Reinwardt Academie workshops op maat met thema’s zoals ‘het interpreteren van kwantitatieve en kwalitatieve data’ en ‘het geven van een effectieve pitch’.
www.ahk.nl/reinwardt